Architektonický ateliér Hilpert

Služby kanceláře

Martin Hilpert působí samostatně jako architekt od roku 2008. Mladý a dynamický architektonický ateliér klade hlavní důrazem na kvalitu díla, profesionální zpracování zakázek a zodpovědný přístum ke každému zákazníkovi. Snahou ateliéru je komplexní práce na každém projektu od počáteční konceptuální úrovně, při níž je v rovině harmonického tvůrčího dialogu s klientem analyzováno zadání, přes intenzivní rozvoj projektu aplikováním nových přístupů, až po detailní návrh a kontrolu detailů stavby.

Ateliér je schopen poskytnout kompletní projekční služby architektů a inženýrů počínaje investičními rozvahami, konzultacemi a právním poradenstvím ve stavebnictví, přes studii stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení, veřejnoprávní smlouvy, prováděcí dokumentaci, výběr dodavatele až po autorský dozor. Spektrum architektonických témat, kterými se ateliér zabývá sahá od sídelních celků a souborů staveb až po design interiéru a nábytku. Ateliér spolupracuje se stabilním okruhem projektantů profesí a rozpočtářů.


- poradenství před koupí nemovitosti

- ekonomické rozvahy, inženýring

- právní poradenství ve stavebnictví

- všechny stupně projektových dokumentací pozemních staveb

- zajištění povolení, jednání s úřady

- projekty interiérů - specializace rodinné domy a byty, restaurace a hotely

- komplexní řešení pro úsporu energií ve stavbách

- urbanismus - územní studie, územní a regulační plány

- design nábytku, zejm. při projektech interiéru

 

Od roku 2014 jsou nově nabízeny fotografické služby se zaměřením na fotografii architektury využitelné v reklamě, pro webové prezentace a tisk. Služby jsou vhodné např. pro hotely, penziony, restaurace, veřejné instituce a další oblasti, kde je třeba fotografie architektury. Brzy bude doplněna informační brožura v pdf.

 

Od roku 2015 ateliér rozšířil služby o nabídku zpracování zadání projektových prací a poradenství při výběru projektanta určenou zejména pro samosprávy měst a obcí a veřejné instituce. Brzy bude doplněna informační brožura v pdf. Hlavním motivem pro uvedení této služby jsou zkušenosti arch. Martina Hilperta jako architekta města Semily a arch. Ireny Vybíralíkové jako architektky města Stráž pod Ralskem. Dále jsou to zkušenosti se zpracováváním projektů pro veřejnou správu a v neposlední řadě je to znalost mnoha negativních příkladů z praxe. Ve mnoha obcích a městech chybí buď zcela úřednický aparát, který by zajistil úspěšnou realizaci kvalitního návrhu nebo v řetězci nutných článků administrace projektu některý zásadní chybí. Nejčastěji to je odborné zpracování veskrze politického zadání a impulsu k realizaci určité investice. Tzn. chybí první a velmi důležitý krok, ve kterém dojde ke sběru dat o řešené věci, podrobné formulaci zadání projektu, příprava technických podkladů zadání, zprostředkování diskuze o zadání, jeho následná finalizace a rozhodnutí, jakým způsobem bude proveden výběr zpracovatele projektové dokumentace - projektanta, architekta, krajináře nebo urbanisty. Vždy totiž platí, že bez kvalitního zadání nemůže vzniknout dobrý projekt a následně dobrá stavba.