Architektonický ateliér Hilpert

Městský architekt

Ing.arch. Martin Hilpert zastává funkci architekta města Semily od r. 2010. 

V Semilském pojetí je architekt města partnerem a odborným poradcem vedení města na poli urbanizmu a architektury. Je dále v těsném kontaktu s odborem investic a správy majetku, stejně tak se stavebním úřadem a nebo odborem životního prostředí. Mezi hlavní činnosti architekta města patří spolupráce na stanovování koncepcí rozvoje, dohled nad jejich realizací, konzultační a poradenská činnost pro vedení města. Dále architekt města spolu s odborem investic připravuje zadání projekčních prací, architektonických soutěží a dohlíží nad průběhem projekčních prací smluvních projektantů města. Architekt města sám také zpracovává dílčí úpravy městského parteru a další drobné zásahy v prostoru města. Architekt města působí i jako moderátor veřejných projednání a beded pořádaných radnicí pro lepší zapojení občanů do procesu rozvoje města. V neposlední řadě architekt města vydává doporučující stanoviska ke stavebním záměrům a účastní se dozorů významných městských staveb.

Během působení Ing. arch. Martina Hilperta v Semilech se podařilo realizovat některé významné stavby s vysokou architektonickou hodnotou (Lávka pře s Jizeru) anebo pořídit hodnotné rozvojové dokumenty a kvalitní architektonické projekty (Doteky vody, Rozhledna Na Vršku, Zázemí stadionu). Zároveň je ve veřejném prostoru města zrealizováno množství drobných architektonicky kvalitních drobných úprav a podobných menších zásahů. 

Více informací o činnosti Ing. arch. Martina Hilperta jako architekta města Semily je možné nalézt na oficiálních stránkých města Semily, v Semilských novinách, na webu ČKA, Archiwebu a v dalších tištěných i elektronických periodikách.

Frýdštejn, IX 2014