Architektonický ateliér Hilpert

Saunadomek Zavřít

Místo: Liberecko

Rok dokončení: 2014

Projekt 2013

Autor: Martin Hilpert

Konstrukce a materiály: Stavba byla navržena jako dřevěná rámová konstrukce two by four se založením na zákadovém pasu pod obvodovými stěnami. Terasu podepírá soustava dřevěných sloupků a průvlaků. Jezírko má přirozeným přítok a jsou v něm nasazeni pstruzi a siveni.

Idea:

V okrajové části obce navazuje zástavba rodinných domů na volnou krajinu lesů a luk v podhůří Jizerských hor. Stavební pozemek skýtá výhledy do divokého údolíčka s vodomilnou vegetací a pestrou směsicí stromů. Do tohoto konteplativního prostředí se domek otevírá rozměrným oknem, za ním se často odpočívá a cvičí jóga. V okolí domku se odbývají další činnosti jako opékání vuřtů, stanování, příprava dřeva do krbu a tak terasa není využívána jen při saunování a cvičení, ale často i každodenním pobytu rodiny na zahradě.

Novostavba zahradního domku se saunou, odpočívárnou/tělocvičnou a koupacím jezírkem.