Architektonický ateliér Hilpert

Novostavba rodinného domu ve Vrchlabí Zavřít

Místo: Vrchlabí
Autor: Martin Hilpert
Zastavěná plocha: 122,2 m2
Užitná plocha: 171,6 m2
Studie: 2013-14

Studie rodinného domu postavená na místě zbořené chalupy. Svým tvaroslovím koresponduje s místní tradiční architekturou, svým prostorovým řešením pak vychází vstříc potřebám rodiny a požadavkům na úspornou stavbu.